СМЕ при удавяне - фази, трупна картина, диагностика

Определение

Вид мех. асфиксия, настъпваща поради изпълване на дихателните пътища с течни /полутечни материи

Фази на удавянето

  1. двигателно безпокойство с усилени и безпорядъчни движения и дълбоки вдишвания
  2. волево зъдържане на дишането за 30-40сек. Развива се хипоскемия с хиперкапния. Редките излизания над водата с по 1-2 дълбоки вдишвания не могат да компенсират хипоксията
  3. инспираторна диспнея - поради дразнене на ДЦ се появяват чести и дълбоки вдишвания - аспирира се вода. Водата дразни лигавицата на ДП, отделя се слуз, която заедно с останалия в белия дробове въздух образува дребно-мехурчеста пяна
  4. експираторна диспнея -пяната се явява чуждо тяло и предизвиква усилени издишвания и част от пяната излиза от ДС  
  5. загуба на съзнанието и поява на гърчове
  6. стадий на относителен покой (апное) - настъпва атония и арефлексия, тялото се отпуска и пада на дъното
  7. терминални дихателни движения – водата под налягане навлиза в белия дроб и изпълва алвеолите
  8. окончателно спиране на дишането
  9. автономна сърдечна дейност

Удавяне в сладка вода

Хипотоничен р-р - водата преминава от алвеолите в кръвта, а електролитите във водата

Удавяне в солена вода

Хипертоничен р-р -кръвта преминава в алвеолите, а електоролитите от водата в кръвтта

Благоприятстващи фактори за настъпване на смърт от удавяне

ДД със смърт във вода

Трупна картина

Външен оглед
Вътрешен оглед
Хистологично изследване на Белия дроб
Диатомеен анализ

Диатомеите са едноклетъчни водорасли (фитопланктон), притежаващи плътна черупка. Известни са над  8000 вида, като в Черно мере са установени около 150 вида. Диатомеи се търсят в белия дроб, кръвта, бъбреците, мозъка, костите. В над 70% от случаите на смърт се откриват диатомеи. Детомеите са широко разпространени в природата.

 

---